916 - Reality SOS

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

916

Zámky

Nemovitost číslo 916

Zámek Horní Krnsko u Mladé Boleslavi

Užitná plocha: 1 868 m2
Plocha pozemku: 40 950 m2
Sklepy 360 m2
Zahrada 40.000 m2
Cena k jednání:  25.000.000 Kč

Barokní zámek s velkým anglickým parkem.

Exkluzivní prodej zámku, vzdáleného cca 7 km od Mladé Boleslavi a 30 minut jízdy od okraje Prahy.

Zámek spjatý s bohatou historií sahající do středověku a je spojený s významnými staročeskými šlechtickými rody. Zámek je původně renesanční čtyřkřídlá budova, později přestavěná v barokním stylu.

Zámek obklopuje nádherný 4 ha anglický park. Zámek je čtyřkřídlá jednopatrová budova se čtvercovým dvorem a nad hlavním vchodem je cibulová věžička. Velikost zámku nabízí možnost nebo příležitost pro nové aristokratické sídlo, rodinné sídlo, privátní kliniku, ale i firemní zázemí.

První zmínka pochází z roku 1354. Zámek stojí na místě původní tvrze, o níž byla poprvé zmínka na přelomu čtrnáctého a patnáctého století. V průběhu 16. století nechávají majitelé tvrz přestavět na renesanční zámek, který byl dále rozšiřován, obklopen zdí, příkopem a přístupný pevným mostem.

V roce 1726 nový majitel nechal přestavět renesanční zámek v barokním slohu a zasypat příkopy. Čtyřkřídlé jednopatrové budově se čtvercovým dvorem začala dominovat čtyřboká věž s cibulovou bání. Na třech stranách nádvoří nechal zachovat renesanční arkády na pilířích, pouze na severní straně byly při úpravách zazděny. Na místech vodních příkopů vznikl anglický park se vzácnými druhy dřevin, na opačné boční straně zámku vzniklo jezírko.

V současnosti je objekt zámku, park a jezírko majitelem spravován ve velmi dobrém stavu, byly opraveny krovy a střecha a objekt je vyklizen a udržován. Zámek není veřejnosti přístupný: Celý  objekt včetně velkého parku je obestavěn zdí.

Budova zámku má více než třicet místností, umístěných ve dvou patrech kolem čtvercového dvora s fontánou 225 m², který je obklopený prostorem připomínajícím klášterní krytou křížovou chodbu. Ve spodní části je situovaná velkorysá kuchyně a jídelna. Dispozice a počet obytných místností, stejně tak i koupelen a dalších užitných ploch se bude odvíjet od potřeb nového majitele. Užitná plocha je celkem 1.868 m2, z toho přízemí 658 m2 (včetně chodeb), první patro 672 m2 (včetně chodeb), půda 188 m2 (včetně pokojů), sklepy cca 360 m2.

Elektřina: 220/380
Vodovod: Místní
Další vybavení: 2 studny na pozemku funkční, užitková voda
Plyn: NeDalší informace:

Původně renesanční, následně barokní zámek Krnsko byl vystavěn v 16. století. Jedná se o čtyřkřídlou jednopatrovou budovu se čtvercovým dvorem, která je obklopena anglickým parkem o rozloze necelé 4 ha. Zámek sloužil ve 20. století jako sirotčinec, později jako domov důchodců . Dnes je objekt opuštěný, ale ve velmi dobrém stavu. Zámek se nachází v obci Horní Krnsko, 7 km od Mladé Boleslavi a 30 km na sever od okraje Prahy.

Areál zámku se nachází na vysoké stráni nad údolím Strenického potoka, v západní častí obce Horní Krnsko. Zámek je čtyřkřídlá dvoupatrová budova, zčásti podsklepená, s vnitřním čtvercovým dvorem. Na severním barokním křídle je ve středu rizalitu polokruhový portál, nad nímž vystupuje čtyřboká věž s cibulovitou bání. Na třech stranách menšího nádvoří se zachovaly renesanční arkády na pilířích s obytným ochozem, který propojuje všechny místnosti zámku s centrálním schodištěm umístěným v jižním křídle.

V přízemí se nachází zhruba 11 místností převážně zaklenutých, původně zde byla umístěna kuchyně, jídelna a pobytové místnosti. V patře je 13 obytných místností se společným sociálním zázemím. V krovu se nachází ještě 3 pobytové místnosti a umývárna vestavěné do sedlové střechy jižního průčelí, zbytek krovu je nevyužitá půda. Jihovýchodní část objektu je podsklepená, ze zahrady přístupná z terénu. Západním směrem od zámecké budovy se rozprostírá bývalý anglický park o rozloze cca 4 ha, zřízený na místě zasypaných příkopů bývalého opevnění tvrze. Na východní straně zámku byla v poslední době obnovena původní zámecká nádrž.

K zámku vedou dvě cesty - dnes je nejvíce používaná brána přístupná nejkratší cestou po místní komunikaci kolem rybníka ze středu obce. Hlavní brána je situovaná v ose hlavního vstupu do zámku a po stranách je zdůrazněna dvojicí barokních soch.

Barokní zámek Krnsko je významným urbanistickým a krajinotvorným prvkem v okolí soutoku Strenického potoka a řeky Jizery mezi obcemi Krnsko a Jizerní Vtelno, kde můžete navštívit např. zámek Nový Stránov. Nedaleko také leží obec Písková Lhota, kde se nachází zřícenina středověkého hradu Starý Stránov. V blízkosti 7 km od zámku se nachází město Mladá Boleslav, kde najdete veškerou občanskou vybavenost (školy, lékařI, nemocnice, atd.), spoustu krásných a významných památek jako např. Hrad - Muzeum Mladoboleslavska, Městské divadlo, Hvězdárna a další, a v neposlední řadě i jednu z nejúspěšnějších českých společností Škoda Auto, která má ve městě i své muzeum.

HISTORIE
První zprávy o vsi Krnsko pocházejí z druhé poloviny 14.stol.. V I. 1354-1364 ji držel Arnošt z Krnska, r. 1388 Jindřich Chmel z Krnska. V průběhu 15. stol. patřilo Krnsko postupně různým drobným majitelům, až v r. 1464, po smrti Zdislava z Krnska připadlo k boleslavskému panství Jindřicha z Michalovic. Tehdy je první zmínka i o existenci zdejší tvrze, která stála v části obce zvané Horní Krnsko. Součástí boleslavského panství bylo Krnsko jen do r. 1476, kdy je Jan z Cimburka a Tovačova prodal Janu Vančurovi z Řehnic.

Původní tvrz byla v průběhu 16. stol. přestavěna na renesanční zámek, který byl dále rozšiřován. Podle zprávy z r. 1650 se celý komplex skládal ze starého a nového paláce, staré a nové zbrojnice, kuchyně, sklepů, koníren a dalších obytných místností a hospodářských budov.

V r. 1726 koupil Krnsko Josef František z Vrbna, který později přestavěl zámek v barokním slohu. Je to čtyřkřídlá jednopatrová budova se čtvercovým dvorem. Na severní straně je ve středu rizalitu polokruhovýportál, nad nímž vystupuje čtyřboká věž s cibulovitou bání. Na třech stranách nádvoří se zachovaly renesanční arkády na pilířích, pouze na severní straně byly při úpravách zazděny. Kolem zámku je anglický park na místě zasypaných příkopů bývalého opevnění.

Na sklonku 18. stol. připadlo Krnsko Václavu Šporkovi. Za Šporků byl zámek v r. 1842 opravován. Šporkové sídlili na Krnsku až do r. 1873, kdy panství koupil Eugen Vratislav z Mitrovic. V r. 1919 byl v Krneckém zámku zřízen sirotčinec a později sloužil jako domov důchodců. V současnosti je v soukromém vlastnictví a je veřejnosti nepřístupný.

ARCHITEKTURA
Zámek si Vás získá hlavně svojí unikátní polohou, z jižního průčelí zámku a z anglického parku je vidět přes hluboké údolí na protější zelenou stráň se zámkem Nový Stránov. Severní příjezdová brána k zámku je lemovaná dvojicí pískovcových barokních soch sv. Antonína a sv. Františka. Výrazné barokní průčelí s čtvercovou věží umocňuje cibulovitá báň a erb pánů z Vrby z pol. 18. st. nad hlavním vstupem.

Zámek do nedávna vlastnili potomci původních majitelů z rodu Vratislav z Mitrovic. Zámek bohužel již od 30. let minulého století neslouží svému původnímu účelu honosného sídla hraběte Šporka. Jak dokládá dobová literatura, zámek byl ještě v 19. st. vybaven řadou uměleckohistorických předmětů ze sbírky rodiny Šporků.

Hrabě František Antonín Špork byl svérázný šlechtic, mecenáš umění, filozof, esoterik a zakladatel první zednářské lóže v Čechách a údajně i čestným členem tajemného křesťanského bratrstva Amici crucis (Přátelé kříže). Díky autentickému Semanovu Deníku, který sepsal hofmistr na hraběcím dvoře hraběte Šporka, se můžete přenést do doby největší slávy i na zámku Krnsko.

Díky dochovaným materiálům o vybavení zámku je možné vyhledat autentické vybavení a zámek zčásti vrátit v čase do původní podoby. Zámek má ideální velikost na rodinné sídlo nebo menší luxusní zámecký pension. V zámku je možné zbudovat přibližně 22 pokojů hotelového typu, případně využít část půdy nebo na místě původní stodoly a sýpky vystavět další ubytovací kapacity. V suterénu objektu kde byla původní kotelna je možné bud' vrátit původní konírny nebo unikátní prostory proměn it například na bazén s wellnessem.

Dům je z venku ve velice dobrém stavu, krovy a střecha vyžadují částečné opravy. Zásadní rekonstrukce čeká objekt uvnitř kvůli nevhodnému využívání zámku v posledních 30 letech jako domova důchodců. Interiér zámku je možné pojmou zcela nově a navázat tak na kvalitní úpravy provedené již v 30. letech minulého století. V poslední době byly odstraněny některé nevhodné zásahy a novodobé příčky a zámek postupně odhaluje svoji původní podobu. Na východní straně zámku byla obnovena původní vodní nádrž a dochází k odkrytí původních zarostlých cest v krásném zámeckém parku.

Na zámek je možné čerpat finance z krajských dotačních titulů na obnovu fasády a sousoší před zámkem. Vzhledem k řadě cenných chráněných stromů je obnovu parku a vodní nádrže možné spolufinancovat ze zdrojů AOPK. Obnova inženýrských sítí řeší nové vedení obce ve spolupráci s majiteli zámku.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky